Rehabilitacja Ortopedyczna w Centrum TriVita może być prowadzona już od pierwszych dni po urazie lub zabiegu operacyjnym. Nasz program rehabilitacyjny układany jest w oparciu o konsultacje zespołu  (Ortopeda, Fizjoterapeuta), co bezpośrednio przekłada się na mierzalne efekty terapii.

W zależności od stanu Pacjenta (urazowy, pooperacyjny, ostry, podostry, przeciążeniowy), wykorzystujemy odpowiednio: terapię manualną, trening motoryczny, trening propriocepcji (czucia głębokiego), wspierany nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym.


Względem każdego Pacjenta stosujemy testy oceny stanu funkcjonalnego, w celu rejestracji obiektywnych postępów leczenia.

Realizowaną przez nasze Centrum Rehabilitacja Ortopedyczna dzielimy funkcjonalnie na trzy grupy:

Rehabilitacja Ortopedyczna

“Nasz cel osiągamy dzięki starannie dobranej kadrze doświadczonych
i wykwalifikowanych Fizjoterapeutów oraz Pielęgniarek.”

Rehabilitacja Ortopedyczna Pourazowa – nastawiona jest w naszym Centrum na jak najszybszą likwidację dolegliwości bólowych oraz jak najszybszy powrót do sprawności ruchowej Pacjenta sprzed urazu. 

 

Ta forma jest kierowana szczególnie do Pacjentów po:

 • urazach komunikacyjnych np. przyspieszeniowo-opóźnieniowych urazach kręgosłupa szyjnego (whiplash injury)
 • zwichnięciach
 • skręceniach stawów
 • urazach aparatu więzadłowo-torebkowego (np. ACL, MCL),
 • stłuczeniach
 • urazach kończyn
 • złamaniach kości i złamaniach przedstawowych
 • zespołach bolesnego barku, pasma biodrowo-piszczelowego
 • zespołach uszkodzeń w obrębie stożka rotatorów, czy cieśni kanału nadgarstka

Rehabilitacja Ortopedyczna Przedoperacyjna – kierowana do Pacjentów oczekujących na zabieg m.in. protezoplastyki (wymiany stawu) biodrowego lub kolanowego. Celem prowadzonej przez nas Rehabilitacji Przedoperacyjnej jest zwiększenie siły mięśniowej kończyn oraz zwiększenie zakresu ruchomości w stawach. Działania te mają na celu przyśpieszyć  i zwiększyć skuteczność procesu Rehabilitacji Pooperacyjnej.

Rehabilitacja Ortopedyczna Pooperacyjna – obejmuje kompleksową rehabilitację kierowaną do Pacjentów po przebytych zabiegach ortopedycznych. W ramach niej eliminujemy nie tylko skutki, ale również badamy przyczyny zwyrodnień lub urazów. Specjalizujemy się w rehabilitacji Pacjentów po zabiegach:

 • endoprotezoplastyki stawów biodrowych
 • endoprotezoplastyki stawów kolanowych
 • rekonstrukcja ścięgien Achillesa ACL
 • artroskopii
 • wydłużania bądź rekonstrukcji kończyn

Nowoczesna koncepcja rehabilitacji

Prowadzona przez Centrum TriVita terapia funkcjonalna została oparta o nowoczesną koncepcję rehabilitacji. Jej głównym zadaniem jest ograniczanie skutków urazu/choroby, zapobieganie  nawrotom dolegliwości lub dalszemu ich postępowi. W ramach prowadzonej przez nas terapii, dążymy aby codzienne czynności stawały się dla Pacjentów łatwiejsze do wykonania. Dzięki odzyskaniu równowagi psychicznej rehabilitowani przez nas Pacjenci stają się bardziej niezależni w codziennym życiu.